Condicions d’us

Usuaris:

L’accés a aquest lloc web implica la condició d’USUARI, que automàticament accepta les Condicions d’Us que s’indiquen a continuació.

Acceptació de l’Avís Legal

El present Avís Legal regula la utilització dels serveis i la informació que posa a disposició dels usuaris de la xarxa Internet a través del web. L’accés i utilització del web per l’usuari suposa que aquest accepta íntegrament i s’obliga a complir els termes i condicions recollides en el present Avís Legal, en la Política de Privacitat del web i en les condicions generals de contractació. L’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Web, ja que aquest i les seves condicions d’ús poden patir modificacions.

Amb independència que la mera navegació per l’Usuari implica l’acceptació del present Avís Legal, l’alta de l’Usuari a través dels formularis del web requereix l’acceptació expressa del present Avís Legal, de la Política de Privacitat i de les Condicions Generals de Contractació, en cas que contracti els serveis que presta el web.

Depenent de la utilització que del web es dugui a terme per part de l’Usuari, adquirirà les següents condicions no excloents : “Usuari Registrat” : Fa referència a l’Usuari que es dóna d’alta en el Web mitjançant el corresponent formulari de registre. “Usuari Final” : Fa referència a l’Usuari Registrat que adquireix a través del Web els Continguts comercialitzats per Cuina a la vora del foc en nom propi.

Registre del web

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Informació i de Comerç Electrònic (“LSSI”), posem en el seu coneixement que el portal web amb URL cuinavoraelfoc.cat és Inscrita al Registre de la Direcció General d’Entitats Jurídiques i de Dret de la Generalitat de Catalunya.

Condicions d’Ús del Web

L’Usuari es compromet a no utilitzar el Web amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Cuina a la vora del foc o dels seus autors. L’Usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el web, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament.

S’informa a l’Usuari que en el cas que incompleixi el contingut del present Avís Legal, de la Política de Privacitat o de les Condicions Generals de Contractació, Cuina a la vora del foc es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar el seu accés al web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquesta finalitat.

Cuina a la vora del foc es reserva la possibilitat d’exercir aquestes mesures en el cas que sospiti raonablement que l’usuari està vulnerant qualsevol dels termes i condicions recollits en els instruments abans esmentats. Finalment, posem en coneixement de l’Usuari el web es reserva, en tot moment, la facultat de decidir sobre la continuïtat dels serveis i de la informació que presta a través del Web.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Els drets de propietat intel·lectual sobre la disposició dels continguts del web, el seu disseny, els programes i els diferents elements que integren el Web corresponen a Cuina a la vora del foc i els seus proveïdors de serveis del web. Pel que fa als signes distintius inclosos en el Web (marques i noms comercials) dels mateixos són propietat de Cuina a la vora del foc o dels seus proveïdors web.

Llicència d’ús- Copyright- Drets d’autoria

Llicència de Creative Commons

Aquest bloc “Cuina a la vora del foc”, de R. Cabiscol està subjecta a una llicència de tipus:

Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons

Podeu :
Compartir, copiar i redistribuir el material segons els termes següents:

Les imatges son propietat de l’autora del bloc, estan registrades. En cas de dubte, demaneu-nos permís.

Qualsevol ús no autoritzat pel Copyright o les indicacions anteriors serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l’autor del blog.

Protecció de Dades

Tal com s’indica en el present Avís Legal, els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris amb motiu de l’ús del web es troben regulats en la Política de Privacitat. El responsable del fitxer de dades és R. Cabiscol.

Com a encarregats de tractament aliens al citat responsable, Cuina a la vora del foc té contractats els serveis de subscripció per correu electrònic i enviament de newsletters a la companyia nord-americana The Rocket Science Group, LLC (Identificada per la marca comercial “MailChimp”), havent-li exigit a totes elles el compliment de les disposicions normatives d’aplicació en matèria de protecció de dades, al moment de la seva contractació.

La companyia nord-americana The Rocket Science Group, LLC està adherida als principis de “Port Segur” (Safe Harbor), d’acord amb la Decisió 2000/520/CE de la Comissió de 26 de juliol de 2000 el que la converteix en entitat amb un nivell adequat de protecció a l’efecte de la LOPD.

Descripció dels tractaments de dades que es realitzen a través del web
Enllaços

Aquest web pot contenir enllaços a altres pàgines web. En aquest cas, no ens fem responsables de la privacitat i el tractament de dades d’altres llocs web. Aquesta política de privadesa és vàlida exclusivament a la informació que es recopila en aquest web. Aquests enllaços a altres webs tenen com a exclusiva funció la de facilitar als usuaris la cerca d’informació, continguts i serveis. Cuina a la vora del foc no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.  Li recomanem que llegeixi les polítiques de privacitat i de tractament de dades d’altres pàgines web amb les quals enllaç des del nostre web o que visiti de qualsevol altra manera.

Condicions per als hipervincles

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzin un hiperenllaç des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet al web de Cuina a la vora del foc hauran de respectar les següents condicions:
No s’establiran deep-links ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb el web sense la seva prèvia autorització expressa.

No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el web ni sobre els seus serveis o continguts.

L’establiment del hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Cuina a la vora del foc i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal. Cuina a la vora del foc no serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en ells.

Cuina a la vora del foc no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats directament per l’autora del blog, i que resultin accessibles a través del blog.

Dret d’exclusió

Cuina a la vora del foc es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions d’Ús.

Modificació de les condicions i durada

Cuina a la vora del foc podrà modificar a qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. Les citades condicions estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

Estipulacions diverses

En el cas que alguna de les disposicions contingudes en les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afecta la validesa de la resta de disposicions recollides en les condicions generals.

 

 En castellà:

Propiedad intelectual e industrial

Los textos, fotografías, imágenes, diseño gráfico y demás contenidos del blog, o bien son de mi propiedad, o bien estoy autorizada a utilizarlos. Todos ellos están protegidos por derechos de autor, por lo que únicamente puedes acceder a ellos a través Cuina a la vora del foc, o el blog anterior cuinaalfoc.blogspot.com Por supuesto, no tengo ningún problema en que imprimas o te descargues alguno de los posts, siempre que los utilices para tu uso personal y privado, y sin fines comerciales.

Por supuesto, puedes preparar libremente las recetas que publico, y hablar de ellas donde lo veas oportuno. Te agradecería, eso sí, que citases a Cuina a la vora del foc como fuente.
Sin embargo, si quieres utilizar los contenidos del blog debes pedirme una autorización previamente. Dicho de otra forma, queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad que se pueda realizar con los contenidos, aunque cites las fuente, salvo que te haya dado mi consentimiento por escrito. Esto incluye a la subscripción por RSS: está pensada únicamente para que te enteres cuando publico un nuevo artículo, y lo puedas leer o consultar.

Cuando cito marcas de terceros  trato de respetar los derechos de sus propietarios. Si crees que he podido dañar algún derecho de propiedad intelectual o industrial, o que algún contenido incumple la ley, por favor, comunícamelo a cuinaalfoc@gmail.com
En ocasiones, también incluye enlaces a otros sitios web. Si accedes a ellos, lo haces bajo tu responsabilidad: ten en cuenta que no puedo controlar los contenidos de otras páginas.

 

Comentarios

Como sabes, los comentarios son una de las partes más importantes en un blog. En casi todas las páginas se permite la participación de los usuarios, y agradezco sinceramente que dejéis vuestras opiniones en ellas. Ahora bien, cuando realices tus comentarios debes cumplir las siguientes normas:

Para ello no es necesario estar registrado. Simplemente deberás introducir los datos marcados como obligatorios, que estarán sometidos a la correspondiente Política de Privacidad, y darle a “Enviar comentario”.

Al enviarlos, haciendo clic en el enlace correspondiente, como Usuario aceptas:

  • Respetar la legislación y los derechos de los demás, evitando enviar textos insultantes, racistas, obscenos, discriminatorios…
  • Ajustarte a la temática y contenido de cada artículo, sin enviar mensajes comerciales, promocionales o publicitarios.
  • Evitar introducir enlaces a páginas web que contengan cualquiera de los anteriores contenidos, así como virus, troyanos o cualquier otro material o software que pueda dañar o alterar el funcionamiento de los ordenadores de los demás usuarios.
  • Autorizarme a publicar los textos en Internet.